Υπηρεσίες

Τι προσφέρουμε

Η KD Restructuring με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένα στελέχη
παρέχει νομικές και οικονομικές συμβουλές σε ιδιώτες,
επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

 
διαχείριση-χρέους-νομικό-πλαίσιο

Διαχείριση Χρέους Εκτός Νομικού Πλαισίου

   • Αξιολόγηση Βιωσιμότητας
   • Διαπραγμάτευση με Πιστωτές
   • Αναπροσαρμογές Όρων
   • Ολοκληρωμένη Οριστική Λύση
   • Αναδιάρθρωση Χρέους
   • Διαχείριση Εξασφαλίσεων
   • Υποστήριξη Υφιστάμενων Τραπεζικών Σχέσεων
   • Υπηρεσίες Monitoring Trustee και CRO
διαχείριση-χρέους-πτωχευτικός-κώδικας

Διαχείριση Χρέους με Νέο Πτωχευτικό Νόμο

   • Διαδικασία Εξυγίανσης
    (άρθρα 31-64 Ν. 4738/2020)
   • Εξωδικαστικός Μηχανισμός
    (άρθρα 5-30 του Ν. 4738/2020)
   • Διαδικασία Πτώχευσης και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας
   • Συμμετοχή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών
λειτουργική-οικονομική-αναδιάρθρωση

Λειτουργική και Οικονομική Αναδιάρθρωση

   • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
   • Επιχειρηματική και Λειτουργική Στρατηγική
   • Προϋπολογισμός Ρευστότητας
   • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων
   • Επιχειρηματική & Λειτουργική Αναδιάρθρωση
   • Αξιολόγηση Βιωσιμότητας
   • Αποτιμήσεις Εταιρειών
νέες-χρηματοδοτήσεις

Νέες Χρηματοδοτήσεις

   • Εύρεση Στρατηγικών Εταίρων
   • Άντληση κεφαλαίων από Πιστωτικά Ιδρύματα
   • Χρήση Επενδυτικών και Αναπτυξιακών Νόμων
   • Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης
   • Επαναδιαπραγμάτευση Όρων
    (επιτόκια, διάρκεια, εξασφαλίσεις)

Κάντε το καλύτερο για την εταιρεία σας

Για να συμβάλλουμε στη δημιουργία αξίας για την εταιρεία σας, δημιουργούμε ένα οικονομικό περιβάλλον με επιχειρησιακή στρατηγική και χρηματοοικονομικούς στόχους. Ένα ελκυστικό μοντέλο εργασίας, απαραίτητο για την αποτελεσματική απόδοση των ανθρώπων σας, ενώ συγχρόνως δημιουργεί ένα ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλον.

Αξιόπιστοι
Συνεργάτες
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων

  Επένδυση στους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας σας με δημιουργία αξίας βασισμένη στις εσωτερικές ικανότητες και δεξιότητες του επιχειρησιακού σας πλάνου.

 • Σχέσεις Εμπιστοσύνης

  Παρέχοντας έγκαιρη, έντιμη και συχνή ανατροφοδότηση.

 • Κώδικας Δεοντολογίας

  Εφαρμόζοντας τον κώδικα συμπεριφοράς μας για την ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων.

 • Συμβουλευτική Υποστήριξη προς επιχειρήσεις

  Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες

Γνώμες πελατών

Διαθέτουμε σημαντικό πελατολόγιο από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης

Εμπεριστατωμένη παροχή οικονομικών συμβουλών.
Αξιόπιστοι σύμβουλοι σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Παπαδόπουλος Ηλίας

Επιχειρηματίας

Scroll to Top