Εταιρεία

Ποιοι Είμαστε

Η εταιρεία KD Restructuring ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή Οικονομικών & Νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, με εξειδίκευση στην Διαχείριση Χρεών και τον Ανασχεδιασμό Δανειοδοτήσεων.

Η μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία έργων της KD Restructuring οφείλεται στην μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα του Distress Restructuring καθώς και στην κατανόηση  των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών καταναλωτών.

Το πλήθος των εργασιών που έχουμε υλοποιήσει, οι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με τους πελάτες μας, οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών μας καθώς και η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2010, αποτελούν το μοχλό συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών και του πελατολογίου μας.

consultants-man
consulting
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη προς επιχειρήσεις

  Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες

Τομείς Εξειδίκευσης

 • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 • Αναδιάρθρωση και Εξυγίανση Εταιρειών
 • Διαχείριση Χρέους
 • Παροχή Υπηρεσιών Καταναλωτή
επιχειρηματική-στρατηγική

Γιατί να μας επιλέξετε

Αξιόπιστα και Υπεύθυνα δίπλα σας

 • Εμπειρία Δεξιοτήτων

  Πολυετής επαγγελματική εμπειρία

 • Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι

  Καταξιωμένοι επαγγελματίες

 • Χαμηλό Κόστος

  Σωστός χρηματοδοτικός τρόπος

 • Υπηρεσίες Εγγύησης

  Αξιόπιστοι συνεργάτες

 • Αξιόπιστες Συνεργασίες

  Σταθερότητα και εμπιστοσύνη

 • Υψηλή Ποιότητα

  Υπευθυνότητα, βελτίωση και ανάπτυξη

Scroll to Top